White horses / White коне

$6,400.00
  • White horses / White коне

8 Black wooden frames with White horses, gouache on recycle paper / 
8 дървени рамки със White коне, гваш на рециклирана хартия 
Dimension / Размери 53cm x 73cm x 1,25cm