Blue signs / Сини знаци

$3,200.00
  • Blue signs / Сини знаци

8 Black wooden frames with Blue signs, gouache on recycle paper / 
8 дървени рамки със Сини знаци, гваш на рециклирана хартия 
Dimension / Размери 31cm x 22,5cm x 1,25cm